De opruimcoach in Alkmaar en omgeving
Gun jezelf een opgeruimd huis !

PRIVACYVERKLARING

Voor het uitvoeren van werkzaamheden als Professional Organizer en voor het kunnen bieden van zorg en begeleiding aan mijn klanten is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Firma Opgeruimd heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht blijken dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met Firma Opgeruimd op.

Firma Opgeruimd

Zandersbuurt 36
1813 SW ALKMAAR
info@firma-opgeruimd.nl
06-11290887

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Firma Opgeruimd:

Websitebezoekers

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, dag en tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Zakenrelaties:

*      Voor- en achternaam
*      Naam en adres van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent
*      Telefoonnummer
*      E-mailadres

Klanten

*      Voor- en achternaam
*      Adresgegevens
*      Telefoon (mobile en/of vast)
*      E-mailadres
*      Geboortedatum
*      Bankrekeningnummer en tenaamstelling
*      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt hebt in correspondentie / (telefonisch) gesprek.
*      Foto’s (van bepaalde situaties)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Firma Opgeruimd mogelijk verwerkt tijdens het bieden van begeleiding:

*      Medische gegevens/gezondheid (bij PGB)
*      BSN

Waarom verzamelt Firma Opgeruimd deze persoonsgegevens?

*      Om je te begeleiden, te coachen en de opdracht met jou uit te kunnen voeren
*      Om je te bellen, appen, of mailen als dit nodig is voor de dienstverlening
*      Om je te informeren over (een wijziging van) bepaalde diensten
*      Voor het afhandelen van de betaling, en het voeren van de boekhouding
*      Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals het doen van de belastingaangifte
*      Voor het verzenden van een factuur.

Deze persoonsgegevens worden op de volgende manieren verzameld;

*      Website
*      LinkedIn
*      E-mail
*      Telefonisch
*      WhatsApp
*      Mondeling (in gesprekken)
*      Schriftelijk

Om goede begeleiding te kunnen bieden en de bijbehorende administratie te kunnen doen verwerkt Firma Opgeruimd persoonsgegevens op de volgende manieren:

Klantverslagen

*      Voor eigen gebruik
*      Voor de klant zelf
*      Instanties, zoals gemeenten, e.a.

Het maken van facturen

Met mijn boekhouder vanwege het opmaken van de begroting, het financieel jaaroverzicht en het doen van aangifte bij de Belastingdienst

Bewaartermijn en beveiliging

Deze gegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht + 2 jaar. 

Zodat Firma Opgeruimd de gegevens na de opdracht nog heeft als u binnen 2 jaar opnieuw begeleiding nodig heeft.

Voor de bedrijfsadministratie hanteert Firma Opgeruimd de wettelijke termijn van 7 jaar

Voor opdrachten via de WMO hanteert Firma Opgeruimd de door de Gemeenten voorgeschreven termijn van 15 jaar.

Na het verlopen van de bewaartermijn worden de digitale gegevens verwijderd uit de computer van  Firma Opgeruimd. Papieren (gespreks) aantekeningen worden na verwerking meteen vernietigd. De computer en boekhouding zijn beveiligd met wachtwoorden en een up to date antivirusprogramma, en de website met een SSL-verbinding.

Dataportabiliteit (overdraagbaarheid van persoonsgegevens)

Firma Opgeruimd verkoopt geen gegevens aan derden. En zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt te alle tijden het recht om de persoonsgegevens die aan Firma Opgeruimd zijn verstrekt of door haar zijn verzameld in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken. Daarnaast heb je het recht om de gegevens op te vragen en deze eventueel aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@firma-opgeruimd.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Firma Opgeruimd reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Firma Opgeruimd wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende linkhttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Firma Opgeruimd raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 december 2019.

 
E-mailen
Bellen
Info
Instagram
LinkedIn